#ΓΔ #ASE #ATG #ELLIOTTWAVE #Greece #Markets #trading

Αν και τα τελευταία χρόνια ήμουν από τους θερμότερους υποστηρικτές των αρκούδων για το ΧΑΑ, θεωρώ πως ήρθε καιρός για  σημαντικά υψηλότερες τιμές από τα τρέχοντα επίπεδα ή από λίγο χαμηλότερα (πιθανό πτωτικό υπόλοιπο).

Υπάρχουν 2 εκδοχές. Στη πρώτη, στη κορυφή του 1999 το ΧΑΑ ολοκλήρωσε κύμα 1 βαθμού super cycle και έκτοτε αναπτύχθηκε πτωτικό κύμα ABC ως SC 2 με το Α στο χαμηλό του 2003, το Β στη κορυφή του 2007 και ολοκλήρωση του C-SC2 ως 5κυματικό στα χαμηλά του 2016. Από το χαμηλό των 421μ ΓΔ ξεκίνησε νέα ανοδική bull market με το κύμα 1 βαθμού primary  να ολοκληρώνεται τον Φεβ-18, ακολούθησε διορθωτικό κύμα 2 ως flat wxy με το y σε αναλογία 138% fibo του w στα τρέχοντα επίπεδα ή ελάχιστα χαμηλότερα (517μ ΓΔ). Ξεκίνησε ή θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες ανοδικό κύμα 3 primary. Σενάριο πολύ ευχάριστο αλλά με λίγες πιθανότητες, καθώς δεν συμβαδίζει με τα μακροπρόθεσμα σενάρια των ξένων αγορών και πιο συγκεκριμένα με τον γερμανικό DAX.

Δεύτερη εκδοχή και επικρατέστερη (προσωπική εκτίμηση). Σε αυτή, το κύμα super cycle 1 ολοκληρώθηκε στη κορυφή του 2017 και έκτοτε αναπτύσσεται διορθωτικό κύμα SC 2 ως ζικ ζακ ABC με το 5κυματικό Α ολοκληρωμένο στις 421μ, ακολουθεί ζικ ζακ Β, με το a.B στη κορυφή του Φεβ-18, από τότε και μέχρι πρόσφατα flat wxy ως b.B. Ακολουθεί όπως και στη προαναφερθείσα 1η εκδοχή ανοδικό 5κυματικό κύμα c.B το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί έπειτα από 2-5 χρόνια και πάνω από τις 1350μ του ΓΔ. Έτσι, από τα χαμηλά των 421μ θα έχει αναπτυχθεί διορθωτικό ανοδικό κύμα Β του super cycle 2 και θα ακολουθήσει πτωτικό C με στόχο νεότερα ιστορικά χαμηλά κάτω από τις 420μ. Το παραπάνω σενάριο κουμπώνει και την μακρο-εικόνα του DAX όπου βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης κύματος cycle 4 και λογικά θα ακολουθήσει ανοδικό πολυετές κύμα 5.

ATG_M 2020-03-15 bullATG_M 2020-03-15 bearDAX_M 2020-03-15