#ΓΔ #ASE #ATG #ELLIOTTWAVE #Greece #Markets #trading

12/01/2018

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο ΓΔ ξεπέρασε τη κορυφή των 811μ που ορίσαμε ως πιθανό σημείο έναρξης του αναμενόμενου νεότερου πτωτικού κύκλου και φυσικά ακύρωσε άμεσα τη βραχυπρόθεσμη μας μέτρηση. Έχει φτάσει μάλιστα πάρα πολύ κοντά στο να ακυρώσει μια εκ των βασικών μας μετρήσεων.

Για να διατηρηθούν ενεργά τα βασικά μας σενάρια απαιτείται να ξεκινήσει άμεσα η καθοδική πορεία του ΓΔ που αναμένουμε χωρίς να υπερβεί τη κορυφή των 860μ. Σε αυτή τη περίπτωση θα έχουμε την έναρξη του πτωτικού κύματος 1-(3) με απώτερο στόχο μετά την ολοκλήρωσή και του 5-(5) τα νεότερα ιστορικά χαμηλά κάτω από 420μ. Εναλλακτικά, θα αναπτύσσεται διορθωτικό κύμα C-(4) με σκοπό στη λήξη του να έχει προσεγγίσει τιμές <700μ. και στη συνέχεια θα ακολουθήσει το τελικό ανοδικό κύμα (5) όπου θα οδηγήσει τον ΓΔ πάνω από τις 860μ.

Με υπέρβαση της κορυφής των 860μ θα πρέπει να αποδεχτούμε παραδόξως πως η πτωτική πορεία του ΓΔ από τη κορυφή του Ιουλ’17 μέχρι τις 700μ πραγματοποιήθηκε με διορθωτικό κύμα ABC ή WXY και όχι με δομή προωθητικού 5αριού κύματος όπως ξεκάθαρα απεικονίζεται στα διαγράμματα. Σε αυτό το ενδεχόμενο ενεργοποιούνται 3 βασικές επιλογές,

α) Ο ΓΔ να αναπτύσσεται από τις 515μ με τριπλό 3άρι διορθωτικό κύμα WXYXZ. Το χαμηλό των 700μ ορίζεται  ως το δεύτερο συνδετικό κύμα Χ και θα υπολείπεται το τελικό 3άρι κύμα Ζ. Το «Ζ» μπορεί να είναι είτε ένα απλό ABC ή να είναι και αυτό 2πλό ή 3πλό 3άρι κύμα.

β) Από τις 860μ εξελίσσεται διορθωτικό κύμα (4) μορφής ABC flat δομής 3-3-5 με Α=700μ, σε εξέλιξη κύμα Β. Θα ακολουθήσει πτωτικό 5άρι κύμα C για να ολοκληρωθεί όλο το (4) κοντά στο χαμηλό των 700μ.

γ) Στο χαμηλό των 700μ ολοκληρώθηκε το διορθωτικό κύμα (4) και βρισκόμαστε πλέον στο τελικό ανοδικό κύμα (5). Βραχυπρόθεσμα αναπτύσσεται το κύμα 3-(5) και αφού τελειώσει και το 5ο θα έχει κλείσει ένας ολόκληρος σχηματισμός από τα χαμηλά των 420μ. Θα ακολουθήσει διόρθωση με στόχο να καλύψει μέρος όλης της ανόδου από τα χαμηλά του 2016.

gd_intra_2018-01-12gd_D_2018-01-12gd_W_2018-01-12

Advertisements

#ΓΔ #ASE #ATG #ELLIOTTWAVE #Greece #Markets #trading

29/12/2017

Χρόνια Πολλά!

Το ανοδικό κύμα C-(B) κινήθηκε μέχρι τις 811μ σχεδόν στα επίπεδα που θέσαμε στη τελευταία μας ανάρτηση. Τις τελευταίες δύο συνεδριάσεις παρατηρήσαμε τον ΓΔ να αναπτύσσεται πτωτικά με δομή 5αριού, γεγονός που σημαίνει πως το τοπικό υψηλό της 27/12 μπορεί να ορισθεί ως το τέλος της ανοδικής διόρθωσης από τις 700μ και ως την έναρξη του νεότερου πτωτικού σκέλους που αναμένουμε.

Το χαμηλό των 793μ θεωρείται ως το 1ο από τα πολλά πτωτικά κύματα που θα βιώσουμε στο προσεχές διάστημα και η αντίδραση από το χαμηλό της τελευταίας μέρας του χρόνου ως το βραχυπρόθεσμο διορθωτικό 2ο κύμα. Η μέτρησή μας θεωρείται έγκυρη όσο βρισκόμαστε χαμηλότερα των πρόσφατων υψηλών, αντιθέτως εάν διασπασθούν άμεσα ή μετά από πρόσκαιρη πτώση , η κίνηση από τις 811μ θα λογιστεί ως το διορθωτικό 4ο κύμα του C-(B) και για την ολοκλήρωση του ανοδικού σκέλους από τις 700μ θα υπολείπεται το τελικό 5ο  ανοδικό με πιθανή προσέγγιση των 820μ ίσως και παραπάνω.

Όσο (και εφόσον) πλησιάζουμε τις 770μ θα ισχυροποιείται η παρούσα μέτρηση και θα επιβεβαιωθεί σε μεγάλο βαθμό εάν προσεγγίσουμε τις 760μ.

 

Ευτυχισμένο και Δημιουργικό 2018 !

gd_intra_2017-12-29gd_D_2017-12-29gd_W_2017-12-29

ΓΔ / 15-12-2017

Στις 759μ, λίγο χαμηλότερα από τα αναμενόμενα επίπεδα ο ΓΔ ολοκλήρωσε το πρώτο διορθωτικό ανοδικό κύμα Α του (Β) και ακολούθησε στο χαμηλό της 7/12 το Β-(Β). Βραχυπρόθεσμα παρακολουθούμε την ανάπτυξη του τελικού τρίτου κύματος C-(B) και πιθανότατα στο υψηλό των 771μ της ΠΑ 15/12 να τελείωσε το  3ο του C με το διορθωτικό  4ο  να βρίσκεται σε εξέλιξη. Το διορθωτικό από τις 771μ έχει περιθώρια να κινηθεί πτωτικά μέχρι τις 755μ αλλά σε καμία περίπτωση χαμηλότερα των 750μ διότι εκεί έχουν οριοθετηθεί τα επίπεδα επικύρωσης της παρούσας μέτρησης.

Να αναφέρουμε για άλλη μια φορά την εκτίμηση πως η ανοδική κίνηση από τις 700μ  δεν θα οδηγήσει τον ΓΔ σε νεότερα υψηλά πάνω από τις 860μ και πως μετά την ολοκλήρωση του ανοδικού C-(B) θα επακολουθήσει νεότερο πτωτικό σκέλος με πρωταρχικό στόχο τιμές <700μ. Μεσοπρόθεσμα λοιπόν, έχοντας ως δεδομένα αναλογίες Fibonacci των κυμάτων, τον ενεργοποιημένο αντ. ΩΚΩ καθώς και μετρήσεις GANN, οι πιθανοί στόχοι τερματισμού του τελικού κύματος C-(B) είναι οι 780μ, +-800μ και οι ≈820μ.

gd_intra_2017-12-15gd_D_2017-12-15gd_W_2017-12-15

ΓΔ / 01-12-2017

01/12/2017

Τις τελευταίες 2 εβδομάδες η αγορά βαδίζει ακριβώς όπως την προσεγγίσαμε στη πρόσφατη ανάρτηση. Ο τοπικός πυθμένας των 700μ  έχει επιβεβαιωθεί σε μεγάλο βαθμό και θα οριστικοποιηθεί πλήρως με την υπέρβαση των 772μ. Σημαντική ένδειξη των μελλοντικών προθέσεων της αγοράς αποτελεί ο ημερήσιος δείκτης RSI. Στο ημερήσιο διάγραμμα παρατηρούμε πως από την έναρξη της πτωτικής πορείας του Ιουλ’17, ο RSI στις ανοδικές αντιδράσεις του δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει το υψηλό των τοπικών κορυφών των κυμάτων 2 & 4 δλδ τις 59μ. Στο κλείσιμο της ΠΑ 1/12 έγραψε τιμή πάνω 59μ και είναι ένα θετικότατο γεγονός!!!

Όπως γνωρίζετε, την ανοδική κίνηση από το χαμηλό των 700μ τη μετράμε ως διορθωτικό κύμα Β ή 2, όπου μετά την ολοκλήρωσή του θα ακολουθήσει πτωτικό C ή 3. Τα κύματα δομής «βήτα» μπορούν να πάρουν πολλές μορφές όπως ζικ ζακ, φλατ, τρίγωνα κα, στη συγκεκριμένη περίπτωση πιθανά να εξελίσσεται με μορφή 5-3-5 ABC ζικ ζακ. Σε βραχυπρόθεσμα χρονικά ορίζοντα βρισκόμαστε πιθανά στο κύμα iii-(iii)- {iii} του A, το οποίο θα πρέπει να λήξει στη περιοχή των 770μ για να ακολουθήσει κύμα Β και να διορθώσει μέρος της ανόδου. Το επίπεδο  επικύρωσης της παραπάνω μέτρησης είναι το χαμηλό των 729μ όπου μόνο με διάσπαση της θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη προσέγγισή μας.

gd_intra_2017-12-01gd_D_2017-12-01gd_W_2017-12-01