Όροι χρήσης

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Oι αναλύσεις και εκτιμήσεις στο παρόν ιστολόγιο ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ επενδυτική πρόταση ή συμβουλή ή προτροπή ή σύσταση για οποιαδήποτε πράξη αγοράς ή πώλησης ή και διακράτηση μετοχών, παραγώγων προϊόντων, και άλλων κινητών αξιών καθώς αποτελούν ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ πάνω στην θεωρία εύρεσης της τάσης των αγορών, όπως αυτή σκιαγραφείται μέσα από την κυματική θεωρία του R.N. Elliott και την τεχνική ανάλυση, θεωρίες που χρησιμοποιούνται από χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Οι αγορές μετοχών ή άλλων επενδυτικών προϊόντων ΠΡΕΠΕΙ και ΟΦΕΙΛΟΥΝ να γίνονται με την συμβουλή επίσημα πιστοποιημένων αναλυτών και χρηματοοικονομικών συμβούλων.