Ετικέτα: ATG

#ΓΔ #ASE #ATG #ELLIOTTWAVE #Greece #Markets #trading

23/02/2018

Τις τελευταίες 2 εβδομάδες το ΧΑΑ εξελίχθηκε χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές παρά μόνο με διαφοροποίηση της εσωτερικής δομής του κύματος 2. Θεωρούμε λοιπόν πως στο χαμηλό των 815μ ολοκληρώθηκε το κύμα 1-(Α) του βασικού μας σεναρίου ή όλο το (Α) του εναλλακτικού και με δομή 3-3-5 εξελίσσεται εσωτερικό abc  ως διορθωτικό 2-(Α) ή (Β). Το υψηλό της ΠΑ 23/2 (750μ) πιθανά να σηματοδοτεί της λήξη του διορθωτικού και την έναρξη του πτωτικού 3ου κύματος του (Α). Καθοδική διάσπαση των 835μ πιθανά να οδηγήσει τον ΓΔ χαμηλότερα των 800μ ενώ υπέρβαση των 856μ μπορεί δυνητικά να τον οδηγήσει κοντά στα υψηλά των 890μ χωρίς όμως να ακυρώνει το βασικό μας σενάριο.

gd_intra_2018-02-23gd_D_2018-02-23gd_W_2018-02-23