#ΓΔ #ASE #ATG #ELLIOTTWAVE #Greece #Markets #trading

26/01/2018

Η ανοδική υπέρβαση της κορυφής των 860μ όπως αναφέραμε στη τελευταία ανάρτηση μας υποχρεώνει να θεωρήσουμε τη πτωτική κίνηση του διαστήματος Ιουλ-Νοε 2017 παραδόξως ως διορθωτική και όχι ως κινητήρια. Έτσι ενεργοποιήθηκαν 3 βασικά σενάρια τα οποία παρακολουθούμε

1ο : Ο ΓΔ από το χαμηλό των 420μ  αναπτύσσεται με τριπλό 3άρι κύμα (WXYXZ) και στις 700μ της 16/11 ολοκληρώθηκε το δεύτερο συνδετικό κύμα (Χ).  Βρισκόμαστε πλέον στο τελικό 3άρι κύμα Ζ το οποίο μπορεί να έχει δομή απλού ABC ή να είναι και αυτό 2πλό ή 3πλό 3άρι κύμα WXY. Η περιοχή τιμών 890-910 μπορεί να αποδειχθεί ως ο τελικός στόχος του κύματος Ζ καθώς αποτελεί σημαντική αντίσταση βάση των αναλογιών Fibonacci (50% κορυφής 2014 – χαμηλού 2016).

2ο : Το 2016 το ΧΑ βρέθηκε στα πολυετή χαμηλά του και έκτοτε ξεκίνησε νεότερος ανοδικός κύκλος. Στο χαμηλό των 700μ ολοκληρώθηκε διορθωτικό κύμα (4) του πρώτου ανοδικού I και βρισκόμαστε πλέον στο τελικό ανοδικό κύμα (5). Βραχυπρόθεσμα αναπτύσσεται το κύμα 3-(5) και αφού τελειώσει και το 5ο του (5) θα έχει κλείσει ένας ολόκληρος σχηματισμός από τα χαμηλά των 420μ. Θα ακολουθήσει διόρθωση με στόχο να καλύψει μέρος όλης της ανόδου από τα χαμηλά του 2016.

3ο : Από τις 860μ εξελίσσεται διορθωτικό κύμα (4) μορφής ABC flat δομής 3-3-5 με Α=700μ και σε εξέλιξη ανοδικό κύμα Β. Θα ακολουθήσει πτωτικό 5άρι κύμα C για να ολοκληρωθεί όλο το (4) κοντά στο χαμηλό των 700μ.

gd_intra_2018-01-26gd_D_2018-01-26gd_W_2018-01-26