ΓΔ / 15-12-2017

Στις 759μ, λίγο χαμηλότερα από τα αναμενόμενα επίπεδα ο ΓΔ ολοκλήρωσε το πρώτο διορθωτικό ανοδικό κύμα Α του (Β) και ακολούθησε στο χαμηλό της 7/12 το Β-(Β). Βραχυπρόθεσμα παρακολουθούμε την ανάπτυξη του τελικού τρίτου κύματος C-(B) και πιθανότατα στο υψηλό των 771μ της ΠΑ 15/12 να τελείωσε το  3ο του C με το διορθωτικό  4ο  να βρίσκεται σε εξέλιξη. Το διορθωτικό από τις 771μ έχει περιθώρια να κινηθεί πτωτικά μέχρι τις 755μ αλλά σε καμία περίπτωση χαμηλότερα των 750μ διότι εκεί έχουν οριοθετηθεί τα επίπεδα επικύρωσης της παρούσας μέτρησης.

Να αναφέρουμε για άλλη μια φορά την εκτίμηση πως η ανοδική κίνηση από τις 700μ  δεν θα οδηγήσει τον ΓΔ σε νεότερα υψηλά πάνω από τις 860μ και πως μετά την ολοκλήρωση του ανοδικού C-(B) θα επακολουθήσει νεότερο πτωτικό σκέλος με πρωταρχικό στόχο τιμές <700μ. Μεσοπρόθεσμα λοιπόν, έχοντας ως δεδομένα αναλογίες Fibonacci των κυμάτων, τον ενεργοποιημένο αντ. ΩΚΩ καθώς και μετρήσεις GANN, οι πιθανοί στόχοι τερματισμού του τελικού κύματος C-(B) είναι οι 780μ, +-800μ και οι ≈820μ.

gd_intra_2017-12-15gd_D_2017-12-15gd_W_2017-12-15