ΓΔ / 01-12-2017

01/12/2017

Τις τελευταίες 2 εβδομάδες η αγορά βαδίζει ακριβώς όπως την προσεγγίσαμε στη πρόσφατη ανάρτηση. Ο τοπικός πυθμένας των 700μ  έχει επιβεβαιωθεί σε μεγάλο βαθμό και θα οριστικοποιηθεί πλήρως με την υπέρβαση των 772μ. Σημαντική ένδειξη των μελλοντικών προθέσεων της αγοράς αποτελεί ο ημερήσιος δείκτης RSI. Στο ημερήσιο διάγραμμα παρατηρούμε πως από την έναρξη της πτωτικής πορείας του Ιουλ’17, ο RSI στις ανοδικές αντιδράσεις του δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει το υψηλό των τοπικών κορυφών των κυμάτων 2 & 4 δλδ τις 59μ. Στο κλείσιμο της ΠΑ 1/12 έγραψε τιμή πάνω 59μ και είναι ένα θετικότατο γεγονός!!!

Όπως γνωρίζετε, την ανοδική κίνηση από το χαμηλό των 700μ τη μετράμε ως διορθωτικό κύμα Β ή 2, όπου μετά την ολοκλήρωσή του θα ακολουθήσει πτωτικό C ή 3. Τα κύματα δομής «βήτα» μπορούν να πάρουν πολλές μορφές όπως ζικ ζακ, φλατ, τρίγωνα κα, στη συγκεκριμένη περίπτωση πιθανά να εξελίσσεται με μορφή 5-3-5 ABC ζικ ζακ. Σε βραχυπρόθεσμα χρονικά ορίζοντα βρισκόμαστε πιθανά στο κύμα iii-(iii)- {iii} του A, το οποίο θα πρέπει να λήξει στη περιοχή των 770μ για να ακολουθήσει κύμα Β και να διορθώσει μέρος της ανόδου. Το επίπεδο  επικύρωσης της παραπάνω μέτρησης είναι το χαμηλό των 729μ όπου μόνο με διάσπαση της θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη προσέγγισή μας.

gd_intra_2017-12-01gd_D_2017-12-01gd_W_2017-12-01