ΓΔ / 20-10-2017

Όσο δεν παραβιάζονται οι 725μ τη κορυφή των 770μ της 16/10 τη θεωρούμε ως το 1ο ανοδικό κύμα του (5) και  το χαμηλό της 19/10 ως το διορθωτικό 2ο. Για την επιβεβαίωση της παρούσας μέτρησης απαιτείται άμεση ανοδική αντίδραση με υπέρβαση αρχικά των 770μ και εν συνεχεία των 776μ.

gd_intra_2017-10-20(bull)gd_D_2017-10-20gd_W_2017-10-20 (bull)

Αντίθετα, αν ο ΓΔ συνεχίσει να κινείται πτωτικά η κορυφή των 770μ θα λογίζεται ως το διορθωτικό κύμα 4 του αρνητικού σεναρίου και τα πρόσφατα χαμηλά τα αρχικά στάδια του πτωτικού 5ου κύματος το οποίο θα φέρει τον ΓΔ σε επίπεδα κάτω των 700μ

gd_intra_2017-10-20(bear)gd_W_2017-10-20 (bear)