ΓΔ / 06-10-2017

Το χαμηλό των 738μ του ΓΔ αποδείχθηκε ανεπαρκές για την ολοκλήρωση της διορθωτικής πορείας από τις 860μ και αφού πρώτα κινήθηκε ανοδικά μέχρι τις 776μ βρέθηκε ξανά σε αρνητικό τέμπο προσεγγίζοντας  το νεότερο χαμηλό των 725μ. Βρισκόμαστε λοιπόν σε κομβικό σημείο  για τις μελλοντικές προοπτικές του Ελληνικού χρηματιστηρίου χωρίς όμως να υπάρχει «ξεκάθαρη» εικόνα για την επικρατέστερη τάση. Το σημαντικό όμως είναι πως μπορούμε να οριοθετήσουμε τα επίπεδα τιμών τα οποία καθορίζουν την εγκυρότητα των ενεργών σεναρίων.

Με βάση πλέον τα νεότερα δεδομένα προκύπτουν 2 κύρια σενάρια τα οποία θα πρέπει να παρακολουθούμε, 1ο ) στις 860μ ολοκληρώθηκε ανοδικό κύμα (3) και έκτοτε παρακολουθούμε την ανάπτυξη του διορθωτικού κύματος (4) το οποίο στις 725μ ολοκληρώθηκε ή υπολείπεται ένα τελικό πτωτικό σκέλος το οποίο όμως δεν μπορεί να δώσει τιμές χαμηλότερα των 700μ-690μ. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα διαμορφώνονται  τα πρώτα ανοδικά στάδια του κύματος (5) το οποίο θα οδηγήσει τον ΓΔ σε νεότερο τοπικό υψηλό άνω από 860μ. Υπέρβαση των 762μ και των 776μ θα επιβεβαιώσει την εγκυρότητα της παρούσας μέτρησης  και ανακατάληψη των 800μ θα την ισχυροποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό.

gd_intra_2017-10-06gd_D_2017-10-06gd_W_2017-10-06 (bull)

Αντιθέτως, στο 2ο σενάριο θα επικρατήσουν πολύ αρνητικές προοπτικές αφού σε αυτή τη περίπτωση αναμένουμε τον ΓΔ να προσεγγίσει νεότερα ιστορικά χαμηλά κάτω των 420μ. Η εν λόγω μέτρηση ενεργοποιείται με τιμές κάτω από 700μ-690μ και θα επιβεβαιωθεί πλήρως εάν παραβιαστεί η κορυφή των 670μ του Ιαν’17. Για το παρόν σενάριο βραχυπρόθεσμα βρισκόμαστε σε διορθωτικό κύμα 4 με το χαμηλό των 725μ να θεωρείται το κύμα 3 με έναρξη τη κορυφή των 860μ του Ιουλ’17.

gd_W_2017-10-06 (bear)