ΓΔ / 22-09-2017

Ο ΓΔ χρειάστηκε να προσεγγίσει τις πιο ακραίες τιμές που αναφέραμε στη τελευταία μας ανάρτηση (στήριξη 744μ) για να καταφέρει να βρει δυνάμεις και να αντιστρέψει την έντονη πτωτική του πορεία.  

Λαμβάνοντας υπόψη τη δομή των πτωτικών κυμάτων, τις αναλογίες και αποστάσεις που διάνυσαν καθώς και την εικόνα των ταλαντωτών (αποκλίσεις σε ημερήσιο και 2ώρο), θεωρούμε πως στο χαμηλό των 738μ ολοκληρώθηκε όλος ο διορθωτικός  κύκλος  από το υψηλό των 860μ του Ιουλ’17. Συγκεκριμένα, στις 20/9 τερμάτισε το πτωτικό κύμα (5)-c-(iv) και έκτοτε έχουμε την έναρξη του νεότερου ανοδικού κύκλου – κύμα (v)-5-(C) – το οποίο θα οδηγήσει τον ΓΔ σε νεότερα τοπικά υψηλά άνω των 900μ. Προσέγγιση των 750μ θέτει σε κίνδυνο τη παρούσα μέτρηση αλλά μόνο νεότερα χαμηλά κάτω από 738μ την ακυρώνει.

gd_intra_2017-09-22gd_D_2017-09-22gd_W_2017-09-22