ΓΔ / 11-8-2017

Από τη κορυφή του Ιουλ έως τα πρόσφατα χαμηλά, το ΧΑ κινήθηκε με πτωτικό βηματισμό 3 κυμάτων και από 31/7 μέχρι τη τοπική κορυφή της 10/8 κινήθηκε ανοδικά χωρίς όμως να ξεπεράσει τις 840μ. Η παραπάνω εικόνα αφήνει ανοικτά τα ενδεχόμενα το υψηλό των 839μ να είναι, α) η έναρξη του 5ου πτωτικού κύματος του 1ου μεγαλύτερου βαθμού διορθωτικού κύματος το οποίο θα οδηγήσει τον ΓΔ σε νεότερα ιστορικά χαμηλά, ή β) να είναι η έναρξη διορθωτικού κύματος C, το οποίο αφού πρώτα βρεθεί  χαμηλότερα των 800μ για να ολοκληρώσει εσωτερικό 4ο κύμα από 630μ, να επανέλθει ανοδικά με σκοπό νεότερα τοπικά υψηλά και στόχο τις 900μ. Άμεση υπέρβαση των 840μ διατηρεί ενεργή μόνο τη δεύτερη εκδοχή.

gd_intra_2017-08-11gd_D_2017-08-11gd_W_2017-08-11

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΘΕΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Σε επόμενη ανάρτηση θα υπάρξει ενημερωμένη εικόνα.

gd_W_bull_2017-08-11