ΓΔ / 28-7-2017

Λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων απείχαμε από τακτικές  εκαιροποιημένες αναρτήσεις. Η πορεία του ΓΔ των τελευταίων δύο εβδομάδων μας υποχρεώνει να ενημερώσουμε τους αναγνώστες μας για τις εκτιμήσεις μας.

Ο ΓΔ χρειάσθηκε να συνεχίσει την ανοδική του πορεία μέχρι τις 860μ για να ολοκληρώσει τη κίνησή του από το χαμηλό της 25/5 με το κύμα 5 του (5) του τελικού 5ου  κύματος. Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες αναρτήσεις υπάρχουν πολλές πιθανότητες τα τρέχοντα επίπεδα να είναι το τέλος της πολύμηνης ανόδου από 6/2016 ή ακόμη και από τα ιστορικά χαμηλά των 420μ. Όσο βρισκόμαστε χαμηλότερα των 840μ θα θεωρούμε το πρόσφατο υψηλό των 860μ ως την έναρξη της σημαντικής πτωτικής πορείας του ΧΑ.  Συγκεκριμένα, βραχυπρόθεσμα ολοκληρώθηκε το κύμα (3) του 3ου πτωτικού και αναμένουμε διορθωτικό ανοδικό κύμα (4) το οποίο όμως για να είναι έγκυρη όλη η μέτρησή μας, δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τα επίπεδα των 840μ.

Ενδεχόμενη ισχυρή στήριξη στα επίπεδα των 810μ ή χαμηλότερα, πιθανά να ενεργοποιήσει  εναλλακτικό σενάριο όπου οι 860μ ήταν εσωτερικό κύμα (3) και το πτωτικό abc διορθωτικό κύμα (4) ενώ νεότερο ανοδικό κύμα (5) θα πρέπει να οδηγήσει το ΧΑ σε νέα υψηλά άνω των 860μ.

gd_intra_2017-07-28gd_D_2017-07-28gd_Wa_2017-07-28

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΘΕΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Έχουμε αρκετά μηνύματα φίλων της σελίδας που αναρωτιούνται γιατί θεωρούμε απίθανο από τα χαμηλά των 420μ να έχει ξεκινήσει νέος πολυετής ανοδικός  κύκλος στο ΧΑ. Αναφερθήκαμε και σε παλαιότερες αναρτήσεις πως μόνο με υπέρβαση των 1380μ θα αναγνωρίσουμε το μακροπρόθεσμο θετικό σενάριο. Επιπρόσθετα, από τα τρέχοντα επίπεδα ή από λίγο ανώτερα θα πρέπει μετά μια σημαντική  διορθωτική κίνηση 4ου κύματος που θα φέρει τον ΓΔ χαμηλότερα των 800μ, να ακολουθήσει νεότερη ανοδική πορεία προς τις 1000μ.

gd_W_2017-07-28