ΓΔ / 9-6-2017

Ο ΓΔ συνέχισε να κινείται σε ένα στενό εύρος τιμών όπως και τη προηγούμενη εβδομάδα έχοντας όμως τρία βασικά χαρακτηριστικά. Δεν ξεπέρασε τη ζώνη τιμών των 790μ βρίσκοντας σημαντική αντίσταση, η πτωτική κίνηση από τη κορυφή της 6/6 έως το χαμηλό της 7/6 επετεύχθη με 5κ σχηματισμό σχηματίζοντας μια σημαντική ζώνη τιμών στήριξης  και τέλος, παραβιάστηκε το χαμηλό της 29/5 έστω και οριακά. Τα παραπάνω εξακολουθούν  να διατηρούν ενεργά όλα μας τα σενάρια και η  μελλοντική κατεύθυνση του ΓΔ πιθανά να προσδιορισθεί από τη ζώνη τιμών που θα διασπασθεί πρώτα.

ΑΝΟΔΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ / ΚΥΜΑ 5-C (από 603μ) 

Το χαμηλό των 769μ της 7/6 ορίζεται ως το κύμα i-(c)του διορθωτικού 4ου κύματος ή ως το a-(c) του 4ου στην εκδοχή του τριγώνου (abcde). Η ανοδική αντίδραση από 7/6 ορίζεται ως το ii-(c) του 4ου ή ως το b-(c). Για τη συνέχεια αναμένουμε τον δείκτη κινηθεί πτωτικά ώστε να επανέλθει στα επίπεδα των 770μ και να τα διασπάσει, έτσι ώστε να σχηματιστεί το καθοδικό κύμα iii-(c) ή το c-(c). Η παρούσα μέτρηση ακυρώνεται με υπέρβαση των 792μ.

Λόγω της διάσπασης των χαμηλών της 31/5 θεωρούμε σχεδόν απίθανο οι 752μ να είναι η αφετηρία του τελικού ανοδικού 5ου κύματος. Σε πιθανή όμως υπέρβαση των 792μ μπορούμε να ορίσουμε το χαμηλό της 7/6 ως το τελικό κύμα (c)και την έναρξη του 5ου ανοδικού. Με δομή running flat θα έχει ολοκληρωθεί όλο το διορθωτικό 4ο κύμα.

gd_2H_minor 2017-06-09gd_D_minor 2017-06-09

ΠΤΩΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ / ΚΥΜΑ-(C) (από 800μ)     

Αν και έχει εξασθενήσει αρκετά ως ενδεχόμενο, εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι… αφού προσεγγίσθηκαν σε 1η φάση τα χαμηλά της 31/5. Σε περίπτωση προσέγγισης και διάσπασης των χαμηλών των 752μ θα ισχυροποιηθεί αισθητά. Όπως έχουμε επαναδιατυπώσει, με υπέρβαση των 792μ ακυρώνεται οριστικά.

gd_2H_minor_alternative_2017-06-09