ΓΔ / 02-06-2017

Τη προηγούμενη εβδομάδα ο ΓΔ κινήθηκε στο εύρος τιμών 752μ-800μ χωρίς να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του και αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά.

ΑΝΟΔΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ / ΚΥΜΑ 5-C (από 603μ) 

Εξακολουθούμε να εικάζουμε πως το χαμηλό της 25/5 ήταν το α’ μέρος του διορθωτικού 4ου κύματος.  Έκτοτε αναπτύσσεται ανοδικό διορθωτικό κύμα (b) με το a & b ολοκληρωμένα στις 29 και 31 του μήνα. Το τρέχον κύμα που παρακολουθούμε από 31/5 είναι το τελικό c-(b) και έχει καλύψει σε μέγεθος το 62% του a-(b) όπου θεωρείται ένα από τα σημαντικά επίπεδα τερματισμού. Τα επόμενα επίπεδα τιμών – στόχων είναι οι 792μ (c=79%), 798μ (c=a) και 816μ (c=162%) σε ενδεχόμενο expanded flat 4ο κύμα. Μετά την ολοκλήρωση του κύματος (b) αναμένουμε το πτωτικό (c) το οποίο θα οδηγήσει τον ΓΔ χαμηλότερα ή στα επίπεδα των 752μ.

Όπως αναφέραμε και στη προηγούμενη ανάρτηση υπάρχει πάντα η πιθανότητα το 4ο διορθωτικό κύμα να λάβει μορφή τριγώνου (abcde) όπου και σε αυτή τη περίπτωση παρακολουθούμε την ανάπτυξη του κύματος (b) ενώ θα ακολουθήσουν συνεχόμενα 3άρια κύματα (c,d και e). Σε αυτή την εκδοχή, ο ΓΔ πολύ δύσκολα να επανέλθει στα επίπεδα των προηγούμενων τοπικών χαμηλών της 25/5.

Με άμεση προσέγγιση και υπέρβαση της πρόσφατης κορυφής (800μ) θα επανέλθει στο προσκήνιο η μέτρηση όπου στο χαμηλό των 752μ ολοκληρώθηκε το 4ο διορθωτικό κύμα και εξελίσσεται  το τελικό ανοδικό 5ο – C. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τη δομή της κίνησης από 31/5 και τους όγκους συναλλαγών, δύσκολα μάλλον να επιβεβαιωθεί.

gd_2H_minor 2017-06-02gd_D_minor 2017-06-02

ΠΤΩΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ / ΚΥΜΑ-(C) (από 800μ)      

Για να ισχυροποιηθεί η παρούσα μέτρηση απαιτείται άμεση προσέγγιση των χαμηλών της 31/5 σε 1η φάση και σε 2η η διάσπαση των 752μ. Με υπέρβαση των 792μ ακυρώνεται οριστικά.

gd_2H_minor_alternative_2017-06-02