ΓΔ / 19-5-2017

Η προσέγγιση των 800μ του ΓΔ την 17/5 χωρίς πειστική διατήρηση αυτών των επιπέδων διατηρεί ενεργές όλες τις μετρήσεις που παρουσιάσαμε στο τελευταίο μας άρθρο.

WXYZ

Στη κορυφή των 799μ της 11/5 ολοκληρώθηκε το ανοδικό 3ο κύμα του C-Z ενώ στο χαμηλό της 16/5 το διορθωτικό 4ο. Οι 800μ θεωρούνται το τέλος όλου του C-Ζ και ταυτόχρονα όλου του ανοδικού σχηματισμού από το χαμηλό του 6/2016. Η πολύ σημαντική οπισθοχώρηση του ΧΑ βρίσκεται στα αρχικά της στάδια και με πιθανή καθοδική διάσπαση των χαμηλών της 16/5 θα έχουμε αρχική επιβεβαίωσή της. Για να επιβεβαιωθεί σημαντικά, θα πρέπει να προσεγγιστούν οι 735μ και οι 720μ ενώ αντιθέτως, με υπέρβαση της πρόσφατης τοπικής κορυφής θα ακυρωθεί οριστικά το σενάριο WXYZ.

5ο – (C)

Στο υψηλό της 11/5 ολοκληρώθηκε το κύμα (iii) του 3ου ανοδικού και μαζί του η κίνηση από τις 670μ. Άμεση υπέρβαση των 792μ θα σημάνει την έναρξη του ανοδικού κύματος (v) του 3ου του 5-C, διαφορετικά θα υπάρχουν δύο πιθανές εκδοχές  για την μετέπειτα πορεία του ΓΔ. Στη πρώτη, θα βρισκόμαστε εντός του διορθωτικού κύματος (iv), του 3ου ανοδικού, του κύματος 5-C με πιθανά επίπεδα τερματισμού του οι 770μ – 750μ. Στη περίπτωση διόρθωσης σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών θα θεωρείται ολοκληρωμένη όλη κίνηση από το χαμηλό των 630μ και θα την διορθώνει με το 4ο κύμα για να ακολουθήσει το 5ο ανοδικό του 5-C. Τα επίπεδα τερματισμού της συγκεκριμένης εκδοχής είναι οι 735μ & 715μ.      gd_2H_minor 2017-05-19gd_D_minor 2017-05-19