ΓΔ / 5-5-2017

Για 2η συνεχόμενη εβδομάδα το ΧΑ κινήθηκε έντονα ανοδικά. Η πορεία του ΓΔ από τα χαμηλά του 6/2016 έως σήμερα σε σύγκριση με αυτή της περιόδου 2/2016 έως 5/2016 έχει ξεπεράσει την αναλογία Fibonacci 138% γεγονός που μειώνει την πιθανότητα να βρισκόμαστε από τις 517μ του περσινού ΙΟΥΝ σε διορθωτικό κύμα (Β), χωρίς βεβαίως να έχει ακυρωθεί ακόμη.

WXYZ

Τη παρούσα μέτρηση θα την θεωρούμε έγκυρη και θα την παρακολουθούμε έως το επίπεδο των 780μ-800μ. Από το χαμηλό των 630μ παρακολουθούμε την ανάπτυξη του κύματος C του τελικού ανοδικού Ζ. Στη τοπική κορυφή της 4/5 ολοκληρώθηκε το (iii)-C ή εναλλακτικά είχαμε το (iii)-v-C. Στο χαμηλό της 5/5 μετά το διορθωτικό 4ο κύμα ξεκίνησε το τελικό ανοδικό κύμα (v)-C ή το (v)-v-C με το οποίο θα τερματιστεί η ανοδική πορεία του ΧΑ από τα χαμηλά του 3/2017. Το βάθος της διόρθωσης που θα ακολουθήσει καθώς και η δομή των πτωτικών κυμάτων, θα δώσουν τις απαραίτητες ενδείξεις για να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσο αφορά την μακροπρόθεσμη συνέχεια του ΧΑ.

5ο – (C)      

Στην εκδοχή της συγκεκριμένης μέτρησης βρισκόμαστε στο 3ο ανοδικό κύμα από τα χαμηλά του 3/2017. Αναμένουμε τη κορύφωση της κίνησης στα επίπεδα των 780μ και το βάθος της διόρθωσης σε αναλογίες 24%, 38% ή 50% της ανόδου από τις 630μ. Θα ακολουθήσει νεότερη ανοδική πορεία του ΓΔ  με το κύμα 5-C το οποίο δεν αποκλείετε να προσεγγίσει τα επίπεδα τιμών των 875μ-900μ.

gd_2H_minor 2017-05-05gd_D_minor 2017-05-05gd_W_primary 2017-05-05