ΓΔ / 28-04-2017

Είχαμε ορίσει τις 682μ του ΓΔ ως επίπεδο τιμών που οριοθετούσαν τη βασική μας μέτρηση. Η πειστική ανοδική διάσπαση του ορίου αυτού έθεσε σε αναμονή την έναρξη του πτωτικού χωρίς όμως να το ακυρώνει προσθέτοντας μάλιστα άλλη μία εκδοχή η οποία μάλιστα είναι και άκρως αρνητική.

WXYZ 

Ο ΓΔ συνεχίζει να αναπτύσσεται από τα χαμηλά του ΙΟΥΝ’16 με το κύμα (Β) έχοντας εσωτερική δομή 3πλού ABC δηλαδή WXYZ. Από τις 602μ ξεκίνησε το 3ο ABC με το χαμηλό του ΜΑΡ’17 να έχει οριστεί ως η έναρξη του C του τελικού κύματος  Ζ.

Σε αυτή τη μέτρηση υπάρχουν δύο ενεργές εκδοχές. α) από το χαμηλό των 671μ εξελίσσεται το τελικό 5ο βήμα του κύματος C-Z και μάλιστα στο τελευταίο του στάδιο. Για την επιβεβαίωση του ο δείκτης  χρειάζεται να προσεγγίσει τη κορυφή των 686μ και σε δεύτερη φάση να διασπασθεί το χαμηλό των 671μ. β) από το χαμηλό των 671μ ο ΓΔ διαμορφώνει το κύμα (iii) του 5ου κύματος του C-Z. Η επερχόμενη διόρθωση δεν θα πρέπει να ξεπεράσει την αναλογία 50% της ανόδου από το ξεκίνημά του.

Για τις παραπάνω μετρήσεις το διορθωτικό που θα ακολουθήσει θα έχει ως στόχο την επιστροφή του δείκτη στα χαμηλά του ΙΟΥΝ’16

gd_2H_minor 2017-04-28

gd_D_minor 2017-04-28

5ο – (C)      

Το ΧΑ, από τα ιστορικά χαμηλά του 2/2016 αναπτύσσεται με ένα ανοδικό διορθωτικό abc μεγαλύτερου βαθμού. Το 1ο κύμα a ολοκληρώθηκε τον 5/2016 ενώ το b τον 6/2016. Έκτοτε διαμορφώνεται το τελικό κύμα C το οποίο έχει εσωτερική δομή 5αριού. Στο χαμηλό του 2/2017 ολοκληρώθηκε το 4-C και παρακολουθούμε το ανοδικό 5-C. Βραχυπρόθεσμα κινούμαστε στο 3ο ανοδικό του τελικού κύματος 5. Θα ακολουθήσει διόρθωση ως το 4ο κύμα του 5 όπου το βάθος της δεν θα πρέπει να ξεπεράσει την αναλογία 50% από τα χαμηλά του 3/2017.

gd_W_primary 2017-04-28