ΓΔ / 24-03-2017

Η αναμενόμενη ανοδική κίνηση της τελευταίας εβδομάδας δεν επιβεβαιώθηκε και ο Γενικός Δείκτης  συνέχισε την πλαγιοκαθοδική του πορεία προς τις 630μ (FTSE 1679μ) όπου αποτελεί και διόρθωση 50% από τα υψηλά του Φεβ’17.

Όπως έχουμε αναφέρει, από το χαμηλό του Ιουν’16 τρέχουν δύο ανοδικά σενάρια. Στη 1η περίπτωση η δομή της τελικής κίνησης θα είναι 3κυματική (κύμα Ζ). Στη 2η, η δομή θα είναι 5κυματική (κύμα (5)).

  1. Σενάριο WXYZ

Σε αυτό, το κύμα Α-Z ολοκληρώθηκε στις 660μ και βρισκόμαστε ακόμη εντός του διορθωτικού Β. Θα ακολουθήσει ανοδικό C που θα οδηγήσει τον ΓΔ σε νεότερα υψηλά πάνω από τις 670μ. Όσο βρισκόμαστε άνω των 602μ η μέτρηση θεωρείται έγκυρη και ισχυροποιείται με υπέρβαση της κορυφής των 648μ.

gd_2H_minor 2017-03-24gd_D_minor 2017-03-24

  1. Σενάριο Ending diagonal (alternative)

Η αγορά από τα χαμηλά του Φεβ’17 προσπαθεί να αναπτύξει το τελικό κύμα (5) το οποίο μπορεί να πάρει μορφή καταλυτικού (ending diagonal). Βρισκόμαστε στο διορθωτικό 2-(5) και αναμένουμε το ανοδικό 3. Για να είναι έγκυρη η παρούσα μέτρηση δεν θα πρέπει να παραβιαστεί το χαμηλό των 602μ ενώ το επερχόμενο ανοδικό 3-(5) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τις 680μ.   gd_D_minor_alternative 2017-03-24