ΓΔ/ 11-03-2017

Τα χαμηλά της 7/3 ήταν αρκετά για να ολοκληρώσουν οι δείκτες την πτωτική τους κίνηση από τις 21/2 με το διορθωτικό κύμα (c)-iv.

Όσο παραμένουμε πάνω από αυτά τα επίπεδα θεωρούμε πως αναπτύσσεται το 5ο ανοδικό κύμα της κίνησης από τα χαμηλά του Φεβ’17 με απώτερο στόχο νεότερα υψηλά πάνω από τις 670μ ΓΔ και 1800μ για τον FTSE25.

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο άρθρο, η ανοδική μέτρηση θα έχει προβλήματα σε περίπτωση διάσπασης της κορυφής των 632μ (ΓΔ) & 1690μ (FTSE25) και ακυρώνεται πλήρως μόνο εάν βρεθεί χαμηλότερα των 620μ (ΓΔ) & 1650μ(FTSE25).

gd_15_minute 2017-03-11gd_2H_minor 2017-03-11gd_D_minor 2017-03-11